Türbin işi (buharlı güç çevrimi)

Derslerde gördüğümüz izantropik ve gerçek işi burada mooiler diagramı üzerinde görmekteyiz. Burada buhar kızgın buhar olarak türbine girmekte ve çürük buhar olarak (Buhar+su) karışımı olarak çıkmakta burada yapılan iş izantropik değildir. Bilindiği üzere bir ısı makinasında en yüksek verim izantropik olarak alınır (Carnot) fakat burada türbin çıkışında kuruluk derecesinin düşmesi, buhar türbininin kanatlarında korozyona neden olur bu istenmeyen bir durumdur. Sistemin çalışma ömrünü düşürür.

Türbinden geçen karışımın kuruluk derecesi çok düşük olursa, hareket halindeki sıvı-buhar karışımındaki sıvı damlacıkları türbinin kanatlarında aşınmaya neden olabilir, bu etkiden dolayı türbin veriminde azalma meydana gelir, bu ise daha fazla bakıma ihtiyaç duyulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, türbinin çıkışında kuruluk derecesinin en az %90’larda (x>0.9) tutulması sağlanır.

Yorum yapın